Historia szkoły w Pilchowicach

XIX w. – najstarsza wzmianka o szkole podstawowej, wymieniono w niej nazwisko nauczyciela Mathausa Terela,
1926 – kolejna wzmianka o miejscowym nauczycielu Smyku, szkoła wówczas mieściła się w starej chłopskiej chacie, uczęszczało do niej niewielu uczniów,
1927- kolejne informacje o nauczycielach miejscowej szkoły, /1868– 1911/, jeden z nich ufundował szaty liturgiczne, ołtarz Serca Jezusa, ławę komunijną i sfinansował malowanie kościoła.

Historia Szkoły Podstawowej po II wojnie światowej
26 I 1945 – spalenie szkoły /przy ul. Powstańców/,
17 IV 1945 – rozpoczęcie zajęć w miejscowej szkole, zajęcia odbywały się w 2 salach w dawnym ,,sierocińcu”, do czasu zakończenia remontu
pałacu / dziś UG/,dzieci przeniesiono tam w lipcu,
4 IX 1945 – początek nowego roku szkolnego1945/1946, w szkole pracowało zaledwie 3 nauczycieli z kierownikiem włącznie, zajęcia odbywały się w 3 salach,
7-9 V – odwołanie zajęć, dzieci nie przyszły do szkoły, ponieważ niektórych mieszkańców wywieziono do pracy na wschodzie
15 X 1945 – początek nauczania lekcji religii w szkole / ks. Kolarczyk/,
15 XII 1945 – pracę w szkole rozpoczęła Eufrozyna Łozińska, nauczycielka, z którą łączą się dzieje szkoły i klasy specjalnej przy DPS–ie,
15 IX 1946 – udział uczniów w uroczystości poświęcenia krzyża na mogile ofiar przejściowego obozu hitlerowskiego w Nieborowicach /zamordowani we wrześniu 1939 r./,
1947/1948 – zajęcia Kursu Repolonizacyjnego i Przysposobienia Rolniczo – Wojskowego,
1 IX 1949 – likwidacja 4 – klasowej szkoły w Leboszowicach, dzieci przeszły do Pilchowic,
15 X 1953 – początek działalności Wieczorowej Szkoły Podstawowej dlaPracujących,
24 XI 1951 – założenie telefonu w szkole,
26 VII 1959 – zakończenie pierwszego etapu budowy nowej szkoły przy ul. Świerczewskiego,
19 II 1961- otwarcie szkoły przy ul. Świerczewskiego,
1 III 1961 – początek zajęć w nowym budynku,
1962 – budowa boiska szkolnego, położenie asfaltu i wykonanie ,,dużych” szachów,
1966 – reforma szkolnictwa, ukończenie szkoły po siedmiu klasach przez uczniów urodzonych do lipca, przejście do klasy ósmej urodzonych po 1 lipca
1 IX 1975– utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej wPilchowicach / do 1984 r., potem znowu Szkoła Podstawow /, istniała do 1984 r.,
1986 – jubileusz 25 – lecia Szkoły Podstawowej,
1989 – nawiązanie kontaktów z mieszkańcami holenderskiego Nuenen, z inicjatywy dyrektor Józefy Margiciok,
30 V 1990 – zdobycie złotego medalu w piłce ręcznej w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Gminnych przez drużynę dziewcząt, prowadzoną przez D. Litwin,
19 IV 1994 – spotkanie bp Jana Wieczorka z pracownikami szkoły, ponownie uczynił to bp Gerard Kusz w październiku 1999 r.,
5 III 1995 – przygotowanie przez uczniów programu na uroczystą sesję z okazji 100 rocznicy śmierci

ks. K. Damrota,
25 VI 1996 – reforma oświaty, szóstoklasiści ukończyli szkołę podstawową,
1999 – ukończenie rozbudowy szkoły, przeznaczenie nowego budynku na gimnazjum,
10 IV2002 – pierwszy w historii szkoły egzamin szóstoklasistów.

Kierownicy Szkoły Podstawowej:
Stanisław Podulka,
Henryk Bogusz /od 1954/55/,
Dominik Duźniak,
Mieczysław Czechowski / od 1955 r./.

Dyrektorzy Zbiorczej Szkoły Gminnej:
Winfryd Ficoń / od 1975 /,
Stanisław Dziubowiecki / od 1977/.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej:
Krystyna Terelak / od 1984/,
Katarzyna Mazurek / od 1985/,
Józefa Margiciok / od 1986/,
Agnieszka Lotkowska / od 2002 r./.

Gimnazjum

23 IV 1999 – powołanie decyzją Rady Gminy Gimnazjum w Pilchowicach,
30 VIII 1999 – otwarcie Gimnazjum w Pilchowicach,
2002 - pierwszy w historii szkoły egzamin gimnazjalny,
1 IX 2009 – powołanie Z E S P O Ł U SZKÓŁ W PILCHOWICACH,
21 XI 2009 – przystąpienie do realizacji projektu współ – fianasowanego przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Pilchowice.

Dyrektor Gimnazjum
Elżbieta Pawliczek / od 1999 r./

Dyrektorzy Zespołu Szkół w Pilchowicach:

Zbigniew Czarniecki,
Agnieszka Lotkowska,
Łukasz Kwiotek.

Opracowała: Bożena Magiera