Wilcza

 
Pałac neogotycki z drugiej połowy XIX wieku, piętrowy, ściany i wieże zwieńczone krenelażem, park z drugiej połowy XIX wieku o geometrycznym układzie (powierzchnia 2,5 ha)
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja z 1755 roku, drewniany (cieśla Jakub  Siedlaczek), wystrój wnętrz barokowy, restaurowany w 1961 roku

Kapliczka z końca XIX wieku z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski
 


Gospoda z przełomu XIX i XX wieku

 

Kamień graniczny z 1883 roku z napisem „trimerc” nad przydrożnym rowem przy ulicy Karola Miarki 36a