19 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Pilchowice, podczas której radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła także zaświadczenie potwierdzające wybór wójtowi Maciejowi Gogulli, który ślubując rozpoczął swoją drugą kadencję.

Zgodnie z porządkiem obrad pierwszej sesji, radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady, którym została (ponownie) Agata Mosiądz-Kramorz. Porządek sesji rozszerzono o wybór Wiceprzewodniczących, którymi zostali Roland Bobek i Krzysztof Waniczek.

Podczas pierwszej sesji powołano również komisje rady, a następnie członkowie komisji wybrali swoich przewodniczących i zastępców.

www.krzeminskifoto.com IMG 9901

Przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice:

Agata Mosiądz – Kramorz

 

Wiceprzewodniczący Rady Gmina Pilchowice:

Roland Bobek

Krzysztof Waniczek

Komisja Rewizyjna

 1. Walter Kowol – Przewodniczący Komisji
 2. Bożena Koprjaniuk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ingrida Foit
 4. Jerzy Kurzal
 5. Genowefa Suchecka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Ingrida Foit – Przewodnicząca Komisji
 2. Arkadiusz Hayduk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jerzy Kurzal
 4. Józef Rusin
 5. Krzysztof Żyła

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Piotr Ciupke - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Żyła - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Roland Bobek
 4. Arkadiusz Hayduk
 5. Sylwester Ciukaj
 6. Bożena Koprjaniuk
 7. Walter Kowol
 8. Agata Mosiądz - Kramorz
 9. Krzysztof Musiolik

 

Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zdrowia i Opieki Społecznej 

 1. Krzysztof Waniczek - Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Kurzal - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Roland Bobek
 4. Maria Bernacisko
 5. Sylwester Ciukaj
 6. Piotr Ciupke
 7. Krzysztof Musiolik
 8. Józef Rusin
 9. Krzysztof Żyła

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.

 1. Genowefa Suchecka – Przewodnicząca Komisji
 2. Maria Bernacisko – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Sylwester Ciukaj
 4. Ingrida Foit 
 5. Arkadiusz Hayduk
 6. Agata Mosiądz - Kramorz
 7. Krzysztof Musiolik
 8. Józef Rusin
 9. Krzysztof Waniczek