Wójt Gminy Pilchowice
Maciej Gogulla

Pokój nr 4
telefon: 32 235 60 55

Wykształcenie
- Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji (2002),
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA (2012).

 

Doświadczenie zawodowe:
- Starostwo Powiatowe w Gliwicach - referent, inspektor i kierownik w Referacie Gospodarki Nieruchomościami (1999-2009),
- Urząd Miasta Katowice - Naczelnik Biura Rady (2009 - 2014),
- Urząd Gminy Pilchowice - Wójt Gminy Pilchowice (od 8 grudnia 2014 roku).

Zakres obowiązków dostępny na stronie BIP