Szlaki turystyczne

  Wszystkim lubiącym piesze wędrówki połączone z poznawaniem historii odwiedzanych miejsc polecamy Szlaki turystyczne przebiegające przez miejscowości Gminy Pilchowice. Są to:


•    Szlak architektury drewnianej województwa śląskiego - słynny szlak o długości 1060 km obejmujący 93 unikatowe zabytki architektury drewnianej
•    Szlak Husarii Polskiej - szlak opracowany ku pamięci przemarszu wojsk polskich Jana III Sobieskiego udających się na odsiecz Wiednia w 1683 r.
•    Szlak Okrężny Wokół Gliwic - szlak przebiegający głównie przez miasto Gliwice oraz miejscowości powiatu gliwickiego lub z nim graniczące. Na jego trasie leży Żernica
•    Szlak Stulecia Turystyki - szlak przebiega pośród kompleksów leśnych
•    Szlak im. kpt. Jana Kotucza (niebieski)

Polecamy poniższe publikacje:

1. Drewniane kościoły na spichlerzowych szlakach powiatu gliwickiego, red. Jerzy Pleszyniak, Katowice 2012.
Wędrówki po Spichlerzu Górnego Śląska, red. Jarosław Myśliwski i Agata Reich-Burek.
2. Sztuka Górnego Śląska. Od średniowiecza do końca XX wieku, red. Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda, Katowice 2004.
3. Na szlakach Spichlerza Górnego Śląska, red. Miron Kubis.
4. Powiat gliwicki... na co dzień i na weekend. Przewodnik turystyczny, red. Jerzy Pleszyniak, Katowice 2012.
5. Odpocznij w Spichlerzu - miejsca noclegowe i gastronomiczne, red. Katarzyna Bucyk, Agata Reich-Burek, Anna Dombek.
6. Czechowska-Gąbka A., Skwara A., Gmina Pilchowice. Dawniej i Dziś, Kwidzyn 2010.
7. Pleszyniak J., Rowerem przez Powiat Gliwicki. Przewodnik, Katowice-Gliwice 2014.
8. Żukowski A., Na szlaku. Sośnicowice i Pilchowice, Czerwionka-Leszczyny 2014.
9. Przewodnik po murowanych zabytkach Spichlerza Górnego Śląska, 2015.
10. Przewodnik po drewnianych zabytkach Spichlerza Górnego Śląska, 2015.
11. Film: Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego – Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, StrefaTV 2013.
Oraz: Plan gminy Pilchowice; Mapa administracyjno-turystyczna Województwa Śląskiego.