Koło Gospodyń Wiejskich w Żernicy – przewodnicząca Kornela Sosna

Koło Emerytów w Żernicy – przewodniczący Stanisław Gąsior

Związek Drobnego Inwentarza w Pilchowicach – przewodniczący Kazimierz Tułak

Polski Związek Gołębi Pocztowych w Pilchowicach – przewodniczący Norbert Wieczorke

Polski Związek Emerytów i Rencistów, koło Pilchowice – przewodniczący Andrzej Przytuła

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczy – przewodnicząca Janina Wymysło

Polski Związek Emerytów i Rencistów – przewodniczący Krystian Dudek

Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Wilczy – przewodniczący Medardy Piontek

Polski Związek Gołębi Pocztowych w Wilczy – przewodniczący Józef Ryś

Koło wędkarskie „Gliniok” w Wilczy – przewodniczący Mirosław Gola

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – przewodniczący Jan Wieczorke

Koło Chłopa w Stanicy – przewodniczący Henryk Szymura

Koło Gospodyń Wiejskich – przewodnicząca Jolanta Kowol

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców:
- koło terenowe Pilchowice - przewodnicząca Gerda Bujok
- koło terenowe Stanica - przewodnicząca Zofia Piechula
- koło terenowe Żernica - przewodniczący Jan Dusza