Historia przedszkola w Nieborowicach

Budynek Publicznego Przedszkola w Nieborowicach budowany był w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obiekt został oddany do użytku w 1990r. Znajdują się w nim: przedszkole i sala wielofunkcyjna. Sala wielofunkcyjna z zapleczem stanowi odrębną całość i przeznaczona jest dla potrzeb środowiska. W tej części znajduje się również biblioteka wiejska.

Główną część budynku stanowi przedszkole, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. Teren wokół przedszkola jest zadbany, zagospodarowany zielenią. Plac zabaw został wyposażony w drewniane urządzenia zabawowe. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Nieborowic, Kuźni Nieborowskiej oraz z Żernicy. Placówka cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.

Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Nieborowicach była Irena Foit, która pełniła tę funkcję od 1992 roku do 2013 roku. Obecnie funkcję tę pełni mgr Renata Sekuła. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, prowadzącą działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania dzieci z różnymi dysfunkcjami oraz dbającą o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

Oprócz ciekawych zajęć realizujących podstawę programową, przedszkole posiada wiele własnych tradycji, do których należą miedzy innymi: Bal Sylwestrowy dla dzieci, wyjazd starszaków na Zielone Przedszkole, Zielona Noc w przedszkolu oraz  wspólna działalność rodziców i nauczycieli w Klubie Twórczego Rodzica.

PP Nieborowice