Położenie Gminy Pilchowice

   Gmina Pilchowice obszarem obejmuje południowo-zachodnią część powiatu gliwickiego w województwie śląskim.
Gmina sąsiaduje z Gliwicami od północy, z Knurowem i gminą Czerwionka-Leszczyny od wschodu, z Rybnikiem
od południa, od zachodu z gminą Kuźnia Raciborska, a od północnego zachodu z gminą Sośnicowice.


   Tworzy ją siedem sołectw:
- Żernica (datowana na XII wiek),
- Stanica (XIII w.),
- Pilchowice (XIV w.),
- Leboszowice,
- Nieborowice,
- Wilcza (XV w.),
- Kuźnia Nieborowska (XVIII w.).

   Do 2000 r., do gminy należał też Ochojec, który w ramach referendum stał się dzielnicą Rybnika. Gmina Pilchowice istnieje od 1977 r., a od 1999 r. należy do powiatu gliwickiego.
   Rozpościera się na obszarze 67 km2, z czego 30 km2 zajmują lasy. Przez teren gminy przepływa rzeka Bierawka, oraz potoki: Żernicki, Wilczański, Wierzbicki, Rudka. Południowa i południowo – zachodnia część gminy leży na terenie i w otulinie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.