Wykaz nieruchomości

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych od dzierżawy lub sprzedaży z terenu Gminy Pilchowice oraz mapki poglądowe dla każdego z sołectw znajdują się: tutaj.