met

W ramach dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2018 dofinansowanie uzyskało 9 przedsięwzięć. Są to następujące inwestycje:

Przebudowa dróg gminnych – dwie odnogi
ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach

Kwota pomocy finansowej: 248 252,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Stanicy

Kwota pomocy finansowej: 186 985,97 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Wilczy

Kwota pomocy finansowej: 850 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych ul. Sportowej
i ul. Bażantów w Stanicy – etap I

Kwota pomocy finansowej: 100 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha – Zalesie
w Nieborowicach – etap III

Kwota pomocy finansowej: 250 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
ul. Bierawka w Pilchowicach

Kwota pomocy finansowej: 116 722,00 zł

Przebudowa drogi gminnej
ul. Wiejskiej w Leboszowicach – etap II

Kwota pomocy finansowej: 100 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej
ul. Leopolda Miki w Żernicy

Kwota pomocy finansowej: 264 762,58 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Pilchowice

Kwota pomocy finansowej: 1 216 279,00 zł