Konsultacje aktów prawa miejscowego

Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

 

Konsultacje społeczne Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

 

 

1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Pilchowice za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Staż Pożarną lub Gminę.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

2. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pilchowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

3. Konsultacje społeczne kilku projektów uchwał.

Czas trwania konsultacji: 17.11.2015 r. - 24.11.2015 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

4. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Pilchowice

czas trwania konsultacji: 8.12.2015 r. - 15.12.2015 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

KONSULTACJE SPOŁECZNE

1. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 20.01.2016 r. - 26.01.2016 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

2. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 8.03.2016 r. - 15.03.2016 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

 3. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 15.04.2016 r. - 20.04.2016 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

 4. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 13.05.2016 r. - 18.05.2016 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

 5. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 7.06.2016 r. - 14.06.2016 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

 6. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 10.06.2016 r. - 15.06.2016 r.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

7. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 4.08.2016 r. - 11.08.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

8. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 9.08.2016 r. - 11.08.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

9. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 13.09.2016 r. - 20.09.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

10. Konsultacje społeczne projektów uchwał

czas trwania konsultacji: 21.10.2016 r. - 26.10.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

11. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 21.10.2016 r. - 26.10.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

12. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 18.11.2016 r. - 23.11.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

13. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 13.12.2016 r. - 16.12.2016 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

14. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 29.12.2016 r. - 11.01.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

15. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 13.04.2017 r. - 19.04.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

16. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 13.04.2017 r. - 19.04.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

17. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 13.06.2017 r. - 20.06.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

18. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 15.09.2017 r. - 20.09.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

19. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 20.10.2017 r. - 25.10.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

20. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 15.11.2017 r. - 22.11.2017 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

21. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 06.02.2018 r. - 13.02.2018 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

22. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 16.03.2018 r. - 21.03.2018 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

23. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 13.04.2018 r. - 18.04.2018 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

24. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 17.08.2018 r. - 22.08.2018 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

25. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 21.08.2018 r. - 23.08.2018 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

 

26. Konsultacje społeczne projektu uchwały

czas trwania konsultacji: 21.11.2018 r. - 27.11.2018 r.

 Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj