solecki20191

Fundusz 2018

Kuźnia Nieborowska

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej 

14 500,00 zł

2.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska 

16 032,30 zł

3.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska

3 000,00 zł

4.

Popularyzacja wiedzy o Kuźni Nieborowskiej poprzez wykonanie monumentu z herbem sołectwa oraz opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością

7 000,00 zł

5.

Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska

2 300,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

42 832,30 zł

Leboszowice

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach

16 900,00 zł

2.

Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice 

14 600,00 zł

3.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice

3 500,00 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Leboszowice

5 218,12 

Wartość przedsięwzięć ogółem:

40 218,12 zł

Nieborowice

1.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Nieborowice

10 000,00 zł

2.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice

12 030,20 zł

3.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego doposażenie

45 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

67 030,20 zł

Pilchowice

1.

Remont ciągu pieszo-jezdnego - ul. Szkolnej w Pilchowicach

15 000,00 zł

2.

Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach

41 800,00 zł

3.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice

2 430,20 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Pilchowice

6 000,00 zł

5.

Popularyzacja wiedzy o Pilchowicach poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością

1 800,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

67 030,20 zł

Stanica

1.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy

29 500,00 zł

2.

Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy

20 000,00 zł

3.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica

6 030,20 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Stanica

11 500,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

67 030,20 zł

Wilcza

1.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Wilcza.

5 000,00 zł

2.

Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilcza

1 000,00 zł

3.

Zakup ław i stołów biesiadnych (wraz z ich transportem) na potrzeby mieszkańców sołectwa Wilcza

4 000,00 zł

4.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy

57 030,20 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

67 030,20 zł

Żernica

1.

Przebudowa ciągów pieszego pomiędzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy

18 000,00 zł

2.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury w Żernicy

37 000,00 zł

3.

Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica

3 030,20 zł

4.

Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) dla mieszkańców sołectwa Żernica

7 000,00 zł

5.

Popularyzacja wiedzy o Żernicy poprzez opracowanie, wykonanie i montaż na terenie sołectwa tablic pamiątkowych nt. walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych, a także postaci i wydarzeń związanych z miejscowością

2 000,00 zł

Wartość przedsięwzięć ogółem:

67 030,20 zł