ZOSTAŃ PARTNEREM "Karty Dużej Rodziny"

 


 

Nowelizacja Programu Karta Dużej Rodziny

Rządowy Program Karta Dużej Rodziny (KDR), który obowiązuje od 2014 r. i ma na celu propagowanie polityki rodzinnej poprzez udzielenie rodzinom zniżek na różne towary i usługi uległ nowelizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. rodzice, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku mogą również składać wnioski o wydanie karty. Karta ta jest BEZTERMINOWA.

Partnerzy KDR

Wnioski do pobrania

Wniosek można złożyć elektronicznie przez stronę emp@tia

lub osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice pok. Nr 1 tel. 32 235 65 85 lub 332 71 63.