Dane dotyczące aktualnego stanu powietrza:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.7.2018 z dnia 21 maja 2018 r. poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

 

Powiadomienia o jakości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - http://www.katowice.wios.gov.pl

Mapa monitoringu jakości powietrza - http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/


Informacje o zagrożeniu

Wrażliwe grupy ludności:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
• Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.
• Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności
W przypadku poziomu 200 - 300 μg/m3 oraz powyżej 300 μg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń:
• Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, (działania Policji i Komisji Kontrolujących)
• Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, (działania Policji i Komisji Kontrolujących)
• Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
• Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.