Rada Gminy Pilchowice:

 

 

Przewodnicząca:
Agata Mosiądz–Kramorz
Dyżur: czwartki 15:30-17:30
Uwaga: dyżury przewodniczącej obowiązują we wszystkie czwartki za wyjątkiem czwartków,
kiedy odbywają się sesje i komisje rady gminy.

 

 

Wiceprzewodniczący:
Bobek Roland
Waniczek Krzysztofradni2018

 

Członkowie:
Bernacisko Maria
Ciukaj Sylwester
Ciupke Piotr
Foit Ingrida
Hayduk Arkadiusz
Kowol Walter
Kurzal Jerzy
Koprjaniuk(Stanik) Bożena
Musiolik Krzysztof
Rusin Józef
Suchecka Genowefa
Żyła Krzysztof

 

Komisje Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu
Komisja Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska
Komisja Kultury, Edukacji i Sportu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji