Dyżury radców prawnych

Kontakt:
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
pokój nr 5

Dyżury:
czwartki 15:00-17:00
Uwaga: dyżury przewodniczącej obowiązują we wszystkie czwartki za wyjątkiem czwartków,
kiedy odbywają się sesje i komisje rady gminy.

Informujemy, że wszyscy mieszkańcy w razie potrzeby mogą bezpłatnie skonsultować się z radcami prawnymi.