Gmina Partnerska Bobritzsch-Hilbersdorf

      Historia współpracy z Gminą Bobritzsch-Hilbersdorf sięga lipca 2010 r., kiedy to przedstawiciele Powiatu Mittelsachsen gościli w Starostwie Powiatowy w Gliwicach. Delegacja niemiecka złożyła wizytę Wójtowi Gminy Pilchowice Wilhelmowi Krywalskiemu. Podczas rozmowy Wójt wyraził chęć współpracy z gminą niemiecką. Informacja ta została przekazana Gminie Bobritzsch, której władze wykazały zainteresowanie partnerstwem. Pierwszego stycznia 2012 roku Gmina Bobritzsch połączyła się z Gminą Hilbersdorf i powstała Gmina Bobritzsch-Hilbersdorf. Ostatecznie porozumienie zostało uchwalone przez przedstawicielstwa gmin Bobritzsch-Hilbersdorf i Pilchowice, a następnie podpisane przez Burmistrza Gminy Bobritzsch-Hilbersdorf Volker Haupta i Wójta Gminy Pilchowice Joannę Kołoczek - Wybierek w dniu 3 października 2012.

 Treść porozumienia o partnerstwie

Wizyta Wójta Gminy Pilchowice w Bobritzsch-Hilbersdorf