Wilcza

Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1486 roku. Dawniej dzieliła się ona na Wilczę górną i dolną. Wokół wsi leżą kolonie: kolonia Wilcza i Wrzosy.

Gamon Wilcza

Sołtys
Jan Gamoń
ul. Grzonki 37
44-189 Wilcza
tel. 32 239 72 13

Skład Rady Sołeckiej
1. Stefan Bondza
2. Cecylia Czenczek
3. Tomasz Danel
4. Joanna Ludwik
5. Gabriela Sapik
6. Bogdan Zawadzki
Statut sołectwa Wilcza

Warto zobaczyć
- pałac neogotycki z drugiej połowy XIX wieku, piętrowy, ściany i wieże zwieńczone krenelażem, park z drugiej połowy XIX wieku o geometrycznym układzie (powierzchnia 2,5 ha),
- kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja z 1755 roku, drewniany (cieśla Jakub Siedlaczek), wystrój wnętrz barokowy, restaurowany w 1961 roku,
- kapliczka z końca XIX wieku z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski,
- gospoda z przełomu XIX i XX wieku,
- kamień graniczny z 1883 roku z napisem "Trimerc" nad przydrożnym rowem przy ulicy Karola Miarki 36a,
- pomniki przyrody (dęby szypułkowe).

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Wilcza