Stanica

Wieś wzmiankowana w 1258 roku, nazwa oznacza miejsce postoju, a także obowiązek udzielenie gościny dworowi władcy. Stanowiła wówczas własność klasztoru cystersów. Wokół znajduje się kilka kolonii i przysiółków, między innymi Górniki, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku czynna była kopalnia rudy żelaza, oraz Wojtki i Marszałki.

Brylka Stanica

Sołtys
Mariola Bryłka
ul. Górnicza 5
44-145 Stanica
tel. 507 201 569


Skład Rady Sołeckiej

1. Marcin Biernat
2. Krzysztof Czech
3.Bronisław Ćwielong
4.Marian Drewniok
5. Sonia Pikulik
6. Jan Sawczyn

Statut sołectwa Stanica

Warto zobaczyć
- klasycystyczny kościół pod wezwaniem św. Marcina, z lat 1800-1804 (wyposażenie późnobarokowe),
- cmentarz przykościelny z zachowanymi krzyżami z drugiej połowy XIX wieku, a także krzyż kamienny z 1869 roku,
- kaplica późnobarokowa z XIX wieku,
- dom z drugiej połowy xix wieku, mieszkalny i gospodarczy, kryty strzechą,
- pomniki przyrody

www.stanica.pilchowice.pl

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Stanica