Kuźnia Nieborowska

W 1740 roku hrabia Emanuel węgierski uruchomił tutaj dymiarkę. W 1800 wybudowano hutę żelaza, która pracowała do końca XIX wieku. Po hucie pozostały jedynie staw i dwór, wokół powstała osada, obecnie jest to wieś sołecka.

02s
Sołtys
Bożena Koprjaniuk (Stanik)
ul. Knurowska 9
44-144 Kuźnia Nieborowska
kom. 691777337

Skład Rady Sołeckiej
1. Gerda Koper
2. Zbigniew Kuźniarz
3. Beata Leonarczyk
4. Elżbieta Łyzińska
5. Jan Łyziński
6. Małgorzata Paszkowska – Zając

 

 

Statut sołectwa Kuźnia Nieborowska

Warto zobaczyć
- dwór eklektyczny z ok. 1880 roku, piętrowy – obecnie dom pomocy społecznej,
- park dworski o powierzchni ok. 2 ha (dęby szypułkowe, lipy drobnolistne),
- stodoła dworska z 1880 roku.

Galeria zdjęć z terenu sołectwa Kuźnia Nieborowska