Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP: Czesław Kozak
Komendant Gminny ZOSP RP: Artur Lebda

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Leboszowicach
ul. Wiejska 
44-145 Leboszowice
Prezes: Piotr Erfurt

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilchowicach
ul. Strażaków 3
44-145 Pilchowice
Prezes: Kazimierz Tułak
 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanicy
ul. 1 Maja
44-145 Stanica
Prezes: Zygmunt Kulik

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy
ul. Karola Miarki
44-189 Wilcza
Prezes: Bernard Paszek

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żernicy
ul. Szafranka 7
44-144 Żernica
Prezes: Grzegorz Twardawa