Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Przedsiębiorcami


Elżbieta Wymysło
Pokój numer 13
tel. 32 332 71 64


Zakres działania

1. Prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie lub
    wspieranie zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3. Opracowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4. Informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności
    i współdziałania,
5. Udzielanie i rozliczanie dotacji organizacjom pozarządowym,
6. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,
7. Współpraca z przedsiębiorcami z terenu Gminy oraz radami sołeckimi.