Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko Pełni
Joanna Wojciechowska
Pokój numer 1
tel. 32 332 71 63

Zakres działania

1. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
2. Nadzorowanie pracy Kancelarii Niejawnej,
3. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych,
4. Prowadzenie postępowań sprawdzających na polecenie Wójta,
5. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.