Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Stanowisko Pełni
Joanna Wojciechowska
Pokój numer 1
tel. 32 332 71 63


Zakres działania

1. Nadzorowanie zasad bezpieczeństwa danych osobowych,
2. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarzadzania Systemem Informatycznym,
3. Zgłaszanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nowych zbiorów
    i korekt istniejących zbiorów (na podstawie zgłoszeń kierowników komórek
    organizacyjnych nadzorujących przetwarzanie danych w poszczególnych zbiorach),
4. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.