Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty

Stanowisko pełni
Weronika Ilków
Pokój numer 5
tel. 32 235 64 75


Zakres działania

1. Kontrola spełniania obowiązku nauki,
2. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora,
4. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej,
5. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
6. Organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół,
7. Przygotowywanie projektów oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
8. Opracowanie i aktualizowanie Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli,
9. Prowadzenie rejestru żłobków oraz klubów dziecięcych na terenie gminy,
10. Weryfikacja arkuszy organizacyjnych placówek.