Sprawy rozwoju gminy


Kierownik
Elżbieta Wymysło
Pokój numer 13
tel. 32 332 71 64


Pracownicy

Agnieszka Czogała, Krzysztof Spyra


Zakres działania

1.    Monitorowanie dostępności środków zewnętrznych m.in. środków rządowych, środków
       unijnych oraz innych funduszy grantowych,
2.    Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz rozliczanie i sprawozdawczość projektów
       finansowanych ze środków zewnętrznych,
3.    Prowadzenie spraw związanych z Lokalną Grupą Działania, do której należy Gmina Pilchowice,
4.    Realizacja przedsięwzięć w zakresie ogłaszanych konkursów grantowych,
5.    Sporządzanie wniosków oraz rozliczanie pożyczek i dotacji z Funduszy Ochrony Środowiska
       i Gospodarki Wodnej,
6.    Tworzenie i aktualizacja programów rozwoju gminy, a w szczególności strategii rozwoju Gminy,
7.    Realizacja planowania strategicznego.