Sprawy podatków i opłat


Kierownik
Katarzyna Palenga
Pokój nr 6
tel. 32 332 71 60


Pracownicy
Inga Gleń, Wiesława Bielec, Beata Szczepanek, Dorota Erfurt-Matloch, Sylwia Paszek, Ewa Burek
 
Zakres działania
1.    Prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat,
2.    Prowadzenie ewidencji płatników podatków i opłat,
3.    Wymiar i pobór podatków i opłat,
4.    Prowadzenie postępowań egzekucyjnych z tytułu podatków i opłat,
5.    Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
6.    Wystawianie faktur za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż nieruchomości,
7.    Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
8.    Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej dotyczącej podatków i opłat,
9.    Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów niepodatkowych,
10.  Windykacja należności niepodatkowych,
11.  Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie dochodów niepodatkowych,
12.  Sporządzanie deklaracji podatku VAT.