Sprawy finansowo-budżetowe


Kierownik
Irena Bomba
Pokój nr 2
Tel: 32 332 71 55

Pracownicy
Joanna Lenga,  Agnieszka Kulik, Gabriela Musioł, Mateusz Tkocz


Zakres działania
1.     Opracowanie budżetu oraz jego zmian,
2.     Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian,
3.     Zapewnianie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
4.     Prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,
5.     Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu,
6.     Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
7.     Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
8.     Naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
9.   Sporządzanie umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.